se_flagga_web gb_flagga_web de_flagga_web       FB-FindUsonFacebook-online-58.png
pc_limas_logo_sv ny
Hem Om Limas Know-how och projektering Produkter Maskiner i lager Kontakt Återförsäljare Integritetspolicy

Know-how och projektering

I vårt arbete med utveckling och konstruktion har vi som målsättning att göra utrustning och processer miljövänliga. I varje ny konstruktion beaktar vi energiförbrukning, råvaruutnyttjande, vattenförbrukning, nedsmutsning och arbetsmiljö men också att utrustningen är enkel att rengöra och har ett litet underhållsbehov.

Ett viktigt steg i förädlingen av potatis eller andra rotfrukter är skalningen. Vi har valt att utveckla mekanisk skalning, dvs. karborundumskalning eller knivskalning. Vi vet att dessa skalningsmetoder är de bästa, bland annat för vår miljö.

Vid mekanisk skalning behöver produkten inte värmas eller kylas. Skalningen sker utan vatten, endast en avsköljning behövs efter skalningen.

Skalavfallet är lämpligt för djurfoder eller för framställning av biogas. Då skalningen sker utan tillsättning av vatten finns alla näringsämnen och vitaminer kvar i avfallet.

Skalning innebär en förlust av produkt. Hur stor förlusten blir beror på råvarans kvalitet, storlek och form, för vilket ändamål den skalade produkten ska användas och vidare hur mycket trimningsarbete som man är beredd att göra.

Viktigt för ett bra råvaruutnyttjande är produktens rörelse under skalningen, alla ytor måste komma i kontakt med skalorganen, det vill säga karborundumbeläggning eller knivar.

LIMAS har olika typer av skalmaskiner där alltid någon är lämplig oavsett produkt eller kapacitetsbehov.

layout_web

Limas AB  · Besök: Fyrvaktaregatan 4, 296 35 Åhus  ·  Post: Box 1,  296 21 Åhus  ·  Telefon 044-28 92 00  ·  info@limas.se

Copyright Limas AB 2018