se_flagga_web gb_flagga_web de_flagga_web       FB-FindUsonFacebook-online-58.png
pc_limas_logo_sv ny
Hem Om Limas Know-how och projektering Produkter Maskiner i lager Kontakt Återförsäljare Integritetspolicy
Jordavskiljare Stenfångare/stenavskiljare Förtvätt med stenfångare Stegskalare Stegskalare med knivsteg Stegskalare med borststeg Knivskalare Spaltskalare Trumskalare Borstmaskin Optisk sortering Halveringsmaskin Kvarteringsmaskin Storlekssortering Vattenskärningssystem Kombitvätt Elektronisk våg Kokning och kylning Blanchör Transportpump Kylsystem Bandkylare Bunker Transportör Skruvtransportör Rullbord Skak Viperbelt

Elektronisk våg

eletronisk_våg_web

LIMAS elektroniska våg är ett halvautomatiskt system för uppvägning till påsar, säckar eller liknande.

Vågen ​tillverkas med tre storlekar på vågbehållaren för 10, 15 och 20 kg. Vågen har grovmatning och finmatning.

Vibratorn matar produkten genom doserings-banorna från påmatningstratten till vågbehållaren som är monterad på en lastgivare. Till en början är alla tre banorna använda för grovmatning. Vid en förutbestämd vikt, nära den inställda färdigvikten blir två av doseringsbanorna blockerade och den tredje banan svarar för finmatningen.

Då den inställda färdigvikten uppnåtts stängs även den tredje banan och en lättmanövrerad brytare påverkas manuellt varvid vågbehållarens bottenlucka öppnar och produkten faller ner i påsen. Härefter börjar automatiskt en ny sekvens. Under tiden nästa sats vägs upp har operatören möjlighet att försluta och pallettera den redan fyllda påsen.


Limas AB  · Besök: Fyrvaktaregatan 4, 296 35 Åhus  ·  Post: Box 1,  296 21 Åhus  ·  Telefon 044-28 92 00  ·  info@limas.se

Copyright Limas AB 2018